Dr. Öğr. Üyesi ALPAY BALKAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ALPAY BALKAN

T: (0282) 250 2148

M abalkan@nku.edu.tr

W abalkan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2003-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ziraat Mühendisi EDİRNE TİCARET BORSASI 2002-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BALKAN A., DEMİRBAŞ S., GÖK Ş., H2O2’nin Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Bazı Fide Dönemi Özelliklerine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol. 21, pp. 837-845, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. DEMİRBAŞ S., BALKAN A., Tuz Stresi Koşullarında Bazı Tritikale Çeşitlerinin Hidrojen Peroksit (H2O2) Ön Uygulamasına Tepkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 5-13, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. Bilgin O., Balkan A., Korkut Z. K., Başer İ., Multi-environmental Evaluation of Triticale, Wheat and Barley Genotypes by GGE Biplot Analysis, Journal of Life Sciences, vol. 1, pp. 13-23, 2018.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. BİLGİN O., BALKAN A., KORKUT Z. K., BAŞER İ., Multi-environmental Evaluation of Triticale, Wheat andBarley Genotypes by GGE Biplot Analysis, Journal of Life Sciences, vol. 12, pp. 13-23, 2018.
Özgün Makale Chemical Abstracts Service (CAS), USA
5. KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., BİLGİN O., Determination of the High Temperature Stress Tolerances of Bread Wheat Genotypes, Journal of Life Sciences, vol. 11, 2017.
Özgün Makale Chemical Abstracts Service (CAS), USA
6. KUTLU İ., BALKAN A., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BAŞER İ., EVALUATION OF RECIPROCAL CROSS POPULATIONS FORSPIKE-RELATED TRAITS IN EARLY CONSECUTIVE GENERATIONSOF BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.), Genetika-Belgrade, vol. 49, pp. 511-528, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. ATILGAN HELVACIOĞLU İ., ŞENER T., TOKATLI C., BALKAN A., Socio–Economic Conditions and Behaviors of Rice Producers in Meriç Plain (Edirne, Turkey), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 20-26, 2016.
Özgün Makale Ulakbim
8. BİLGİN O., KUTLU İ., BALKAN A., Gene Effects on Yield and Quality Traits in Two Bread Wheat (T. aestivum L.) Crosses, International Journal of Crop Science and Technology, vol. 2, pp. 1-10, 2016.
Özgün Makale Ulakbim
9. , Helvacioğlu, İ.A.,Şener, T., Tokatli, C., Balkan, A.. Economic Review of Production Possibilities and Production Costs of Rice in “İpsala–Karpuzlu–Meriç” Region, Journal of International Scientific Publications, Agriculture & Food, vol. 3, pp. 193-201, 2015.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , Balkan, A.. Effect of artificial drought stress on seed quality of bread wheat, Iranian Journal of Plant Physiology, vol. 2, pp. 403-412, 2012.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
11. , O.Bilgin, İ.Başer, K.Z.Korkut and A.Balkan.. Investigation on selection criteria for drought tolerance of bread wheat (Triticum aestivum L.)in the north-west Turkey, Bangladesh J. Agril.Res., vol. 36, pp. 291-303, 2011.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞENER T., ATILGAN HELVACIOĞLU İ., TOKATLI C., BALKAN A., FERTİLİZER AND PESTİCİDE PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN İPSALA DİSTRİCT: AN ECONOMİC SURVEY, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt 10, ss. 33-37, 2017.
Özgün Makale Google Scholar
2. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Anter Kültürü Tekniği ile Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melez Populasyonlarından Doubled Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 25, ss. 232-236, 2016.
Özgün Makale Ulakbim
3. , Balkan, A. ve T. Gençtan. . Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Osmotik Stresin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), cilt 10, ss. 44-52, 2013.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Gürsoy, M., Balkan, A. ve H. Ulukan.. Bitkisel Üretimde Allelopati, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 27, ss. 115-122, 2013.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Balkan A., M.L. Özdüven, İ. Nizam, E.E. Teykin ve M. Tuna.. Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Otlatmanın Buğday ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 93-100, 2011.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , O.Bilgin, A.Balkan, K.Z.Korkut and İ. Başer.. Heterotic and Heterobelthiotic Potentials of Bread Wheat (Triticum aestivum L.)Hybrids for Yield and Yield Components, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt 8, ss. 133-144, 2011.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Balkan, A. ve T. Gençtan. Bazı Fotosentez Organlarının Ekmeklik Buğdayda Verim Unsurları Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 137-148, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Bilgin, O., Başer, İ., Korkut, K. Z. and A. Balkan. Assessment of Early Generation Performance of Durum Wheat (Triticum durum L. Desf.) Mutant Lines, Turkish Journal of Field Crops, cilt 12, ss. 26-33, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , BALKAN, A., GENÇTAN, T., BİLGİN, O. and H. ULUKAN.. RESPONSE OF RICE (Oryza sativa L.) TO SALINITY STRESS AT GERMINATION AND EARLY SEEDLING STAGES, Pak. J. Agri. Sci., cilt 52, ss. 455-461, 2015.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , M. Gürsoy, A. Balkan and H. Ulukan. Ecophysiological Responses to Stresses in Plants: A Genaral Approach, Pak. J. Biol. Sci., cilt 15, ss. 506-516, 2012.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Balkan, A., T. Gençtan and O. Bilgin.. Effect of Removal of Some Photosynthetic Organs on Yield Components in Durum Wheat (Triticum durum Desf.), Bangladesh J. Agri.Res., cilt 36, ss. 1-12, 2011.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Bilgin, O., Korkut, K.Z., Balkan, A. and I. Baser. . Assessment of heterosis and heterobeltiosis for spike characters in durum wheat, Pakistan J. Agric. Res., cilt 24, ss. 1-7, 2011.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , O.BİLGİN, K.Z. KORKUT, İ.BAޞER, O.DAОLIOОLU, İ.ÖZTÜRK, T.KAHRAMAN AND A.BALKAN.. GENETIC VARIATION AND INTER-RELATIONSHIP OF SOME MORPHO-PHYSIOLOGICAL TRAITS IN DURUM WHEAT (TRITICUM DURUM (L.) DESF, Pak. J. Bot., cilt 43, ss. 253-260, 2011.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , O.BILGIN,H.H.ORAK, K.Z. KORKUT, İ.BAޞER,A.ORAK and A.BALKAN. Interrelationships among some Quality Characteristics in Dent Corn (Zea mays L.), Cereal Research Communications, cilt 38, ss. 211-233, 2010.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , O.Bilgin, K.Z. Korkut, İ. Başer, O. Dağlıoğlu, İ. Öztürk, T. Kahraman and A. Balkan. Variation and Heritability for some Semolina Characteristics and Grain Yield and Their Relations in Durum Wheat (Triticum durum Desf.), World Journal of Agricultural Science, cilt 6, ss. 301-308, 2010.
Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
8. , Bilgin, O., Baser, I., Korkut, K. Z., Gençtan, T., Balkan, A. and N. Saglam. Variations for Grain Yield and Milling Value of Durum Wheat Landraces and Obsolete Cultivars, Philipp Agric Scientist, cilt 92, ss. 25-32, 2009.
SCI-Expanded
9. , Balkan, A. ve T. Gençtan.. Effects of Different Row Spacing and Seeding Rate on Grain Yield and Yield Components in Some Bread Wheat Cultivars (Triticum aestivum L.), Journal of Agricultural Sciences, cilt 14, ss. 29-37, 2008.
SCI-Expanded
10. , Balkan, A. ve T. Gençtan.. Evaluation of Some Agronomic Characteristics of Broomcorn (Sorghum bicolor (L.) Mohench var. technicum (Körn.)) Genotypes Grown in Trakya Region, Journal of Agricultural Sciences, cilt 14, ss. 163-168, 2008.
SCI-Expanded
11. , Bilgin, O., I. Baser, K.Z. Korkut, A. Balkan and N. Saglam. The Impacts on Seedling Root Growth of Water and Salinity Stress in Maize (Zea mays indentata Sturt.), Bulg. J. Agric. Sci., cilt 14, ss. 313-320, 2008.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Başer, İ., Bilgin, O., Korkut, K. Z. ve A. Balkan.. Improvement of Some Quantitative Characters by Mutation Breeding in Durum Wheat. Ankara University, Journal of Agricultural Sciences, cilt 13, ss. 346-353, 2007.
SCI-Expanded
13. , Gençtan, T., ve A. Balkan. . Comparison of Plant Grain Yield and Yield Components of Main Stem and Fertil Tillers in Some Bread Wheat (Triticum aestivum L. em Thell) Cultivars, Journal of Agricultural Sciences, cilt 13, ss. 17-21, 2007.
SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., Determination of Variability for Grain Yield and Quality Traits in Gamma Ray Irradiated Bread Wheat Populations, Uluslar arası tarım Çevre ve sağlık kongresi (26.10.2018-28.10.2018).
Tam metin bildiri
2. BALKAN A., BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., EVALUATION OF ADVANCED BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) MUTANT LINES FOR GRAIN YIELD AND SOME YIELD COMPONENTS, IX International Agriculture Symposium ”AGROSYM 2018” (04.10.2018-07.10.2018).
Tam metin bildiri
3. KORKUT Z. K., BALKAN A., ÖZDÜVEN M. L., BİLGİN O., BAŞER İ., Compariosn of The Some Quality Characteristics in Triticale and Alternative Cereals, 2nd International Conference on Triticale and Wheat Biology Breeding and Production (25.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri
4. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Potantial of Trakya Region for Production of Triticale, 2nd International Conference on Triticale and Wheat Biology Breeding and Production (25.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri
5. SAĞLAM N., BALKAN A., BİLGİN O., Investigation of the Performances of Some Biscuit Wheat Varieties under Trakya Region Ecological Conditions, I.International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. BALKAN A., KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., Determination of The High Temperature Stress Tolerances of Bread Wheat Genotypes, 3rd International Symposium For Agriculture And Food-ISAF 2017 (18.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
7. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., GÜLFİDAN E., Molecular Characterization of Bread Wheat Genotypes for Leaf Rust Disease Resistance, 3rd International Symposium For Agriculture And Food-ISAF 2017 (10.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
8. Bilgin O., Korkut K. Z., Balkan A., Başer İ., Comparison of bread wheat genotypes with respect to yield components and diseases resistance, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri
9. Başer İ., Korkut K. Z., Bilgin O. ., Balkan A., Production of doubled haploid plant by corn anther culture in vitro, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Sözlü Bildiri
10. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., Evaluation of Yield and Yield Components of Wheat Genotypes Grown During 1968-2011 Years in Thrace Region, 2nd International Symposium for Agriculture and Food (07.10.2015-09.10.2015).
Poster
11. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., BALKAN A., Investigation of Variations for Spike Characters in F2, F3 and F4 Generations of Wheat Cross Populations, 2nd International Symposium for Agriculture and Food (07.10.2015-09.10.2015).
Poster
12. TUNA M., Ö. M. L., B. A., N. İ., The Effects of Cutting on Yield and Quality of Winter Wheat and Triticale for Grain and Forage, XVIIIth Meeting of Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section (10.05.2009-).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BALKAN A., DEMİRBAŞ S., ÜDER F., GÖK Ş., Hidrojen peroksit uygulamasının ekmeklik buğdayda bazı fizyolojik özellikler ve antioksidan enzim aktivitelerine etkileri, II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31.08.2016-02.09.2016).
Özet bildiri
2. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Anter Kültürü Tekniği ile Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melez Populasyonlarından Doubled Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. BALKAN A., DEMİRBAŞ S., ULUKAN H., Arpada (Hordeum vulgare L.) Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının NaCl Stresi Altında Çimlenme ve Erken Fide Gelişimine Etkisi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster Erişim Linki
4. ULUKAN H., BALKAN A., ORHUN G. E., Küresel Isınmanın Bitki Fizyolojisine Etkisi: Genel Bir Yaklaşım, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster Erişim Linki
5. BALKAN A., DEMİRBAŞ S., İNKAYA B. Ü., VURAL K. S., Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Çimlenme Dönemindeki Etkileri, 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (01.09.2015-04.09.2015).
Poster Erişim Linki
6. DEMİRBAŞ S., BALKAN A., ÜDER F., PEKÖZ A. G., Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Tritikalenin Erken Gelişme Dönemindeki Etkisi, 1. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (01.09.2015-04.09.2015).
Poster Erişim Linki
7. GENÇTAN T., ÖKTEM A., AVCI BİRSİN M., BİLGİN O., ULUKAN H., BALKAN A., SÜREK H., ÖZSEVEN İ., Yurdumuzun Tahıl Üretim Potansiyeli, Sorunları ve Çözüm Önerileri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi (12.01.2015-16.01.2015).
Tam metin bildiri
8. BALKAN A., G. T., B. O., U. H., Arpada (Hordeum vulgare L.) Osmotik Stresin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimine Etkisi., Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-).
Poster
9. BALKAN A., G. M., U. H., Bitkilerde Çeşitli Abiyotik Stres Faktörleri, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-).
Poster
10. GENÇTAN T., B. A., Hayrabolu´da Buğday Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Yolları, Hayrabolu Tarla Bitkileri Üretim Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli (04.04.2012-).
Davetli konuşmacı
11. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., Yazıcı E., Makarnalık Buğday Yerel Populasyonlarının Verim ve Bazı Fiziksel Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2011-15.09.2011).
Tam metin bildiri
12. HELVACIOĞLU A. İ., B. A., G. T., Edirne’deki Çeltik Üretiminin ve Çeltik Yetiştiricilerinin Genel Durumu, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2011-).
Poster
13. GENÇTAN T., BALKAN A., Mısır (Zea mays L.) Bitkisinin Fizyolojisi, Melez Mısırla 100 Yıl Çalıştayı (18.03.2011-20.03.2011).
Tam metin bildiri
14. GENÇTAN T., Ö. A., S. H., G. M. N., B. A., Sıcak İklim Tahılları Üretiminin Artırılması Olanakları, Türkiye VII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi (11.01.2010-).
Tam metin bildiri
15. SAĞLAM N., B. O., B. A., Çavdarda Farklı Ekim Sıklığı ve Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-).
Tam metin bildiri
16. KORKUT K. Z., G. T., O. A., B. İ., S. N., B. O., N. İ., B. A., Trakya Bölgesi’ne Uygun Birinci ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-).
Tam metin bildiri
17. KORKUT K. Z., G. T., O. A., B. İ., S. N., B. O., N. İ., B. A., Ç. M. G., Trakya Bölgesi’ne Uygun Tritikale Genotiplerinin Verim Stabilitesi Yönünden Değerledirilmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-).
Tam metin bildiri
18. GENÇTAN T., BALKAN A., Türkiye’de Çeltik Üretimi ve Sorunları, 1. Çeltik Sempozyumu (24.09.2009-25.09.2009).
Tam metin bildiri
19. BAŞER İ., B. O., S. N., K. K. Z., G. T., O. A., N. İ., B. A., Ç. M. G., Tritikale genotiplerinin Trakya bölgesinde adaptasyonları açısından karşılaştırmalı değerlendirmeler, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-).
Tam metin bildiri
20. GENÇTAN T., B. A. M., B. A., Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Üretimi ve Sorunları, Ulusal Tarım Kurultayı (15.11.2007-).
Tam metin bildiri
21. BALKAN A., GENÇTAN T., Farklı Bitki Boyu Ve Olgunlaşma Süresine Sahip Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Ekim Yönünün Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Poster
22. BALKAN A., G. T., Un Kalitesini Yükseltmek İçin Paçala Karıştırılan Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarındaki Verim Ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-).
Tam metin bildiri
23. GENÇTAN T., T. M. E., G. H. H., B. B., E. E., E. H., Y. K., G. M. N., E. A., B. A., Türkiye’de Tohumluk, Fide ve Fidan Üretimi ve Kullanımı, Türkiye VI. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi (03.01.2005-).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Euphytica, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM
3. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Tuz Stresi Koşullarında Hidrojen Peroksit Ön Uygulmasının Tritikalenin Erken Gelişme Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.01.2015-09.12.2016.
2. Hidrojen Peroksit Uygulamasının Buğdayın Çimlenme ve Fide Gelişim Dönemindeki Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.01.2015-30.11.2016.
3. Yüksek Sıcaklık Stresi Altında Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Toleranslarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.05.2014-11.10.2016.
4. Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kurağa Dayanıklılıkla İlişkili Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Saptanması Üzerine Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2011-01.01.2011.
5. Sürekli Solma Noktasının Tayininde Yeni Bir Yaklaşım: Difüzyon - Toprak Nem İlişkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-Devam Ediyor.
6. Verim Yeteneği, Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesi’ne Uygun Triticale Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2007-01.01.2007.
7. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesine Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2007-01.01.2007.
8. Tekirdağ Koşullarında Bazı Kışlık Tahıllarda Farklı Dönemlerde Biçimlerden Elde Edilen Yeşil Yemin Kalite Özellikleri ve Biçmenin Tane Verimi ile Verim Komponentleri Üzerine Etkileri, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2006-01.01.2006.
Patentler
1. NKÜ ERGENE Ekmeklik Buğday Çeşidi, 2016
Patent Başvuru Sahipleri:Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Prof.Dr. Kayıhan Z. KORKUT,Prof.Dr. İsmet BAŞER,Doç.Dr. Oğuz BİLGİN,Araş.Gör. Dr. Alpay BALKAN.
2. NKÜ LİDER Ekmeklik Buğday Çeşidi, 2016
Patent Başvuru Sahipleri:Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Prof.Dr. Kayıhan Z. KORKUT,Prof.Dr. İsmet BAŞER,Doç.Dr.Oğuz BİLGİN,Araş.Gör.Dr. Alpay BALKAN.
3. NKÜ Ziraat Makarnalık Buğday Çeşidi, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Patent Buluş Sahipleri:Zahit Kayıhan Korkut,İsmet Başer,Oğuz Bilgin,Alpay Balkan.
Sanatsal Faaliyetler
1. DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI-KARAEVLİ NKU ZİRAAT MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİDİ, Yer:DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI-KARAEVLİ-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ. TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
2. DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI-KARAEVLİ NKU ERGENE EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ, Yer:DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI-KARAEVLİ-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ. TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
3. DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI-KARAEVLİ NKU LİDER EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ, Yer:DLG-ÖÇP TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI-KARAEVLİ-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ. TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
Üyelikler
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2005-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Ekmeklik Buğdayda Bitkisel Özelliklerin Biçerdöver Kayıpları Üzerine Etkisi, Yer:Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy, 29.02.2016-23.08.2016.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 21.10.2014-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 21.10.2014-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 21.10.2014-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması için Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 13.09.2013-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 19.03.2013-03.08.2015.